Sidhuvudbild
Meny

Begravningen

Begravning i svenska kyrkans ordning eller annan ordning.

Vi hjälper dig med att boka tid för begravningen i kyrka eller annan lokal. Vi hjälper till med att ordna dödsannons och blommor. Tillsammans samtalar vi om gravplats eller minneslund, kremation eller jordbegravning och många fler frågor som det ska tas ställning till.

Vid jordbegravning är det fint att ha egna bärare, men man kan även anlita bärarlaget. Vi hjälper dig att ordna med solist om du så önskar och tillsammans samtalar vi om övrig musik som önskas under begravningsgudstjänsten.

Prästen tar kontakt med dig efter att han/hon fått kännedom om dödsfallet och samtalar med dig/er om begravningen.

Borgerlig begravning.

Ibland tillhör den avlidne inte svenska kyrkan av någon anledning. För icke medlemmar i Svenska kyrkan gäller inte upplåtandet av kyrkolokal samt kyrkomusiker och präst. Då kan man istället ha en borgerlig begravning eller begravning i annan ordning som kan vara någon frikyrka eller samfund.

Vid borgerlig begravning kan man endera vara i gravkapellet eller i annan lokal, hemvärnsgård eller bygdegård eller liknande. Man kan sedan utforma begravningsceremonin efter egna önskemål. Det kan var dikter, sånger eller annan textläsning. Man kan själv ha någon som tjänstgör som officiant eller så hjälper jag till att ordna någon borgerlig officiant.