Sidhuvudbild
Meny

Bouppteckningar

DSC_0543.jpg Inom 3 månader efter dödsdagen ska en bouppteckning förrättas, och inom 4 månader efter dödsdagen ska den vara inlämnad till Skattemyndigheten för kontroll och registrering.

Bouppteckningen är en värdehandling som talar om vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i ett dödsbo.

Bouppteckningen ligger senare till grund för arvskiftet som gör att Du kan avveckla dödsboet.

Du kan med förtroende vända dig till oss när du vill ha hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente, gåvobrev och äktenskapsförord.

Du behöver inte ha beställt begravning genom oss, för att anlita oss för upprättande av bouppteckning.
I regel har vi snabb handläggningstid och bra priser.

Prisexempel:
Bouppteckning, grundarvode 5000 kr (i det priset ingår enklare framtagning av kapital och räntebesked, samt 1 timme vid upprättandet av bouppteckningen) tid därutöver är 1050 kr timme, samt kostnader för porton och kopior.
Arvskifteshandling, från 2500 kr och uppåt
Gåvobrev från 1500 kr
Ansökan om lagfart 500 kr
Testamente inklusive bevittning på kontor, från 2500 kr

Jag Karin är auktoriserad boutredare.

Fråga gärna och få ett preliminärtkostnadsförslag