Juridik

Bouppteckningar
Inom 3 månader efter dödsdagen ska en bouppteckning förrättas, och inom 4 månader efter dödsdagen ska den vara inlämnad till Skattemyndigheten för kontroll och registrering.

Bouppteckningen är en värdehandling som talar om vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i ett dödsbo. Bouppteckningen ligger senare till grund för arvskiftet som gör att Du kan avveckla dödsboet. Du kan med förtroende vända dig till oss när du vill ha hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente, gåvobrev och äktenskapsförord.

Läs mer om juridik